Thursday, September 10, 2020

ആരാധനാലയങ്ങൾ വിശ്വാസികൾ നോക്കി നടത്തട്ടേ.


15/07/2020 

ആരാധനാലയങ്ങൾ വിശ്വാസികൾ നോക്കി നടത്തട്ടേ. ജനായത്ത സർക്കാർ ആ വഴിക്ക് പോവുകയേ വേണ്ട. ആരാധനാലയങ്ങളുടെ സ്വത്ത്, മഹത്വം, പൂജാ ഫലം, വിശ്വാസം, ആചാരം... അങ്ങനെ കാക്കത്തൊള്ളായിരം കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ട്. അതൊക്കെ വിശ്വാസികൾ ഉഷാറായി ചെയ്തോളും. അതിനുള്ള മിടുക്കും കഴിവും സംഘടനാബലവും ധനവും പിന്നെ അചഞ്ചലമായ ഭക്തിയും ഒക്കെ വിശ്വാസികൾക്കുണ്ട്

സർക്കാർ ജനജീവിതം സുഗമമായി പോവാൻ വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ചെയ്താൽ മതി.. ഭക്ഷണം, വസ്ത്രം, പാർപ്പിടം, ആരോഗ്യം, വിദ്യാഭ്യാസം, തൊഴിൽ, പൊതുഗതാഗതം, നിയമ നടത്തിപ്പ്, നികുതി പിരിവ്, ലിംഗസമത്വം, അഴിമതി ഇല്ലാത്ത ഭരണം.. ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക..

ആരാധനാലയങ്ങൾക്ക് നല്കുന്ന വെള്ളം, വെളിച്ചം ഇതിൻറെയൊക്കെ പണം കൃത്യമായി വസൂലാക്കുക, ആരാധനാലയങ്ങളുടെ സ്വത്തിന് കാവൽ നില്ക്കുന്ന ഏർപ്പാട് നിറുത്തുക, ഘോഷയാത്രകൾക്ക് പോലീസ് അകമ്പടി ഇല്ലാതാക്കുക, രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും ഉൽസവകാലത്തും മൈക്ക് വെച്ചലറുന്നത് ആരാധനാലയങ്ങളുടെ അതിർത്തികളിൽ ഒതുക്കി നിറുത്തിക്കുക, പ്രധാന പാതകൾ ഉൽസവാഘോഷങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ പൊതുജനങ്ങളുടെ യാത്രക്ക് മറ്റു വഴികൾ ഒരുക്കാൻ ആരാധനാലയങ്ങളെ നിയമം മൂലം പ്രേരിപ്പിക്കുക, പ്രധാനപാതകൾ മുടങ്ങുന്നതിലേക്കായി ഒരു നികുതിയും ആരാധനാലയങ്ങളിൽ നിന്ന് പിടിച്ചെടുക്കുക.

ആരാധനാലയങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിലും ആചാരത്തിലും സർക്കാർ കൈ കടത്തരുത്. പെണ്ണുങ്ങളെ കയറ്റില്ല... കുട്ടി മൂത്രമൊഴിച്ചാൽ പുണ്യാഹം തളിക്കണം തുടങ്ങിയ മനോഹരമായ ആചാരങ്ങൾ.. അതൊക്കെ പാലിച്ച് ശുദ്ധവൃത്തിയോടെ പോവാൻ പറ്റുന്ന ഭക്തരും വിശ്വാസികളും മാത്രം പോയിട്ടു വരട്ടേ...

അപ്പോൾ പുതിയ പുതിയ ആചാരങ്ങൾ വരും ... കാലഹരണപ്പെട്ട ആചാരങ്ങൾ കൂടി അഹമഹമികയാ കടന്നു വരും.

പക്ഷേ, ആരാധനാലയത്തിനിപ്പുറത്ത് ഒരിഞ്ചു ഭൂമിയിൽ പോലും ഇത്തരം വേർതിരിവുകൾ പുലരാൻ സർക്കാർ സമ്മതിക്കരുത്. പെണ്ണുങ്ങളെ ബസ്സീന്ന് ഇറക്കി വിടുക, ട്രെയിനിലെ സീറ്റിൽ നിന്ന് എഴുന്നേല്പിച്ചു ഓടിക്കുക, റിസർവ്ഡ് സീറ്റാണെന്ന് പറയുന്ന പെണ്ണിൻറെ തലയ്ക്ക് മുകളിൽ ഭക്തർ ഷഡ്ഡി കഴുകിത്തൂക്കി അതിലെ വെള്ളം ഇറ്റു വീഴുമ്പോൾ ഗതികെട്ട പെണ്ണ് എണീറ്റു പോവേണ്ടി വരിക... ഇങ്ങനെ ഭക്തരുടെ ഭക്തി അഹങ്കാരം പൊതു ഇടങ്ങളിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചാൽ സർക്കാർ കർശനമായി ഇടപെടണം. ആരാധനാലയങ്ങളിൽ രാജ്യദ്രോഹം, കള്ളക്കടത്ത്, മറ്റു തിന്മ കൾ ഇവ നടക്കുന്നുണ്ടൊ എന്നറിയാൻ ഷാഡോ പോലീസിൻറെ സഹായം സർക്കാർ സ്വീകരിക്കണം.

അഹം ബ്രഹ്മാസ്മി,തത്വമസി, നിന്നെപ്പോലെ നിൻറെ അയല്ക്കാരനെ സ്നേഹിക്കുക, അയലത്തുള്ളവൻ പട്ടിണി കിടക്കുമ്പോൾ നീ മൃഷ്ടാന്നം ഭുജിക്കരുത് എന്നൊക്കെ പറേന്നുവെന്നേയുള്ളൂ. അതൊന്നും അങ്ങനെയല്ലെന്ന് ഈ പറയുന്നവർക്കെല്ലാം അറിയാം.

ജനായത്ത സർക്കാർ നീതിപൂർവകമായ സമത്വത്തിലൂന്നിയ ഭരണത്തിനു വേണ്ടി നിലകൊണ്ടാൽ മതി.

ആരാധനാലയങ്ങളെ വിശ്വാസികൾ നടത്തിക്കൊള്ളട്ടെ. സർക്കാർ അവയെ വിട്ട് കൈ കഴുകേണ്ട കാലം അതിക്രമിച്ചു....

1 comment:

Muralee Mukundan , ബിലാത്തിപട്ടണം said...

ആരാധനാലയങ്ങളെ വിശ്വാസികൾ നടത്തിക്കൊള്ളട്ടെ.
സർക്കാർ അവയെ വിട്ട് കൈ കഴുകേണ്ട കാലം അതിക്രമിച്ചു...