Sunday, October 14, 2018

കേരളത്തിൽ ജാതിയും മതവും ആവോളമുണ്ട്

https://www.facebook.com/echmu.kutty/posts/939589452887016

കേരളത്തിൽ ജാതിയും മതവും ആവോളമുണ്ട്. അത് മക്കളെ കൊല്ലും. പെങ്ങളെ കണ്ണീരു കുടിപ്പിക്കും. അമ്മയെ നാടു കടത്തും. കൊല്ലാനും കൊല്ലിക്കാനും താല്പര്യമുള്ള സമൂഹമാണ് നമ്മുടേത്. പുരോഗമനപ്പേച്ചെല്ലാം വെറുതേയാണ്.

ജാതിയും മതവും പറയാൻ കിട്ടുന്ന ഒരവസരവും നമ്മൾ പാഴാക്കാറില്ലല്ലോ. പിന്നെ കൊല്ലാൻ കിട്ടുന്ന അവസരങ്ങൾ കളയാനൊക്കുമോ?

No comments: